Өөрийн тухай


ТОВЧ НАМТАР

Багш Цэдэндамбын Бямба-Очир

БОЛОВСРОЛ

 

СУРГУУЛЬ                                                 ЗЭРЭГ                                    ОН

Монгол Улсын Их Сургууль              Баклавар                                 2008

Монгол Улсын Их Сургууль              Магистр                                 2010

 

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

2012- өнөөг хүртэл                               ШУТИС-ийн НТС-д багш

2010-2012                                           ШУТИС-ийн НТС-д дадлагажигч багш

2009-2010                                           ШУТИС-ийн НТС-д гэрээт багш

 

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ


"Археологийн дурсгалыг авран хамгаалах төв" ТББ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн.


ХИЙСЭН СУДАЛГАА


2011.         "Баруун Монгол" төслийн хүрээнд Археологийн хайгуул судалгаа/Архангай, Баянхонгор, Говь-алтай/


2008.         Археологи-Антропологийн тэнхим "Төв, Баруун Монгол" төслийн хүрээнд хээрийн дадлага шинжилгээний ажил.

"Төв аймаг Мөнгөн Морьт" Америк Монголын хамтарсан археологийн судалгаа


2007.       "Баруун Монгол" төслийн хүрээнд Архангай, Булган аймгийн нутагт хийсэн хээрийн шинжилгээний ажил.


2006.            Археологи-Антропологийн тэнхим "Дорнод Монгол" төслийн хүрээнд хээрийн дадлага-II шинжилгээний ажил./Сүхбаатар, Хэнтий/

2005.                                                   Археологи-Антропологийн тэнхим "Дорнод Монгол" төслийн хүрээнд хээрийн дадлага-I шинжилгээний ажил./Сүхбаатар, Хэнтий/


СУДАЛГААНЫ СОНИРХОЛ


 

Хүрлийн үеийн соёл, Хүннү, Монголын археологи, эртний түүх, соёл судлал, шашин


ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ

 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, бага тойруу-34

ШУТИС-ийн II байр 305 тоот

Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургууль, Нийгмийн ухааны салбар

Утас: 976 (11) 321184

И-мэйл:ochir_mng@yahoo.com

 

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв

 

2010                            Монголын эртний нүүдэлчдийн хүүхдийн оршуулга. Улаанбаатар: Монгол Улсын Их Сургууль

 

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 

 

2011                            Монголын эртний нүүдэлчдийн хүүхдийн оршуулга, ШУТИС-ийн Эрдмийн чуулан сэтгүүл, Улаанбаатар, 2011. хуудас 114-123.

 

Некоторые демографичекие воспоры древных народов МонголииНийгмийн ухааны салбарын "Хүрэлтогоот-2011" эрдэм шижилгээний бага хурлын эмхтгэл, хуудас 32-38.


"CULTURAL GLOBALIZATION AND MONGOLIA" MUSTAK олон улсын бага хурлын эмхтгэл, хуудас 120-128.


Хүннүгийн хүүхдийн оршуулга,  ШУТИС-НТС "МОНГОЛЫН ТҮҮХ" Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл-I, хуудас 113-121.


Эрдэм шинжилгээний илтгэл


2012                            Хүннүгийн соёл ба болон байгалын бүсчлэл. ШУТИС-ийн багш судлаачдын эрдэм шижилгээний хурал


2011                            Хүннүгийн хүүхдийн оршуулга. "ХҮННҮ-2220" Монголын түүхийн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэнгийн зохион байгуулсан олон улсын хурал

 

Монгол төрийн шашны талаархи  бодлого нь миграцийн хүчин зүйл болох нь. ШУТИС-НТС, "Миграци ба түүх, даяаршил" олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал.


"Хүннү судлал ба  хүүхдийн оршуулга" МУИС-ийн НШУС-ийн Антропологи-Археологийн тэнхмийн 15 жилийн ойд зориулсан олон улсын бага хурал

 

Хянан найруулсан бүтээл

 

2011                                        ШУТИС-НТС "МОНГОЛЫН ТҮҮХ" Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл-I,

Улаанбаатар, 2011.


Хамтын бүтээл


 

2011                                        "Монголын түүх" гарын авлага-сорил 2011 оны тестийн номыг багын багш нарын хамт бичсэн.


2010                                        "Монголын түүх" гарын авлага-сорил 2010оны тестийн номыг багын багш нарын хамт бичсэн.

 

Орчуулсан


2010                                        "Антропологийн нийгэм соёлын онол /товч түүх/" орчуулгын бүтээл, 2010 он.